De raad van toezicht stelt zich voor

Sinds 2015 wordt de Bibliotheek Westland bestuurd via het model van een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd en die éénmaal voor diezelfde termijn kunnen worden herbenoemd. Het betreft een onbezoldigde functie. Bij de samenstelling van de raad van toezicht is naar een brede afspiegeling gezocht in relevante expertise én maatschappelijke betrokkenheid bij de gemeente Westland.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie van Bibliotheek Westland en de algemene gang van zaken. Ook voorzien de leden van de rvt de directeur-bestuurder van advies als het gaat om het verwerkelijken van de ambities van de organisatie. Het toezicht vindt plaats op basis van een reglement dat conform de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de statutaire bepalingen van de stichting Bibliotheek Westland is opgesteld.

Renée Prins (voorzitter)

 • Aangetreden: 2021
 • Woonplaats: Honselersdijk
 • Huidige functie: Programmamanager bij TU Delft 
 • Nevenfuncties: lid Raad van Advies Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden, voorzitter Stichting De Schrijfschool, voorzitter Landelijke Regionale VO-HO netwerken

  Renée Prins (1962) is geruime tijd werkzaam in het hoger technisch onderwijs, waarbij het verbinden van initiatieven, activiteiten en projecten op het gebied van ict en technische opleidingen en beroepen een cruciale rol speelt. Het binden, boeien en behouden van docenten in de technische vakken is een van de speerpunten.

Als je een boek leest of luistert, ontdek je nieuwe werelden, mensen en ideeën. De Bibliotheek speelt een grote rol in het stimuleren van leesplezier, leesvaardigheid en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien is De Bibliotheek is de huiskamer van onze dorpskernen. Haar deuren staan altijd open, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt.

— Renée

Elly van der Wilk

 • Aangetreden: januari 2019, vicevoorzitter
 • Woonplaats: Naaldwijk
 • Huidige functie: gepensioneerd, na ruim 40 jaar bestuursrechtelijk/juridische en strategisch-adviserende functies in de rechterlijke organisatie en tot 2018 raadslid in de Westlandse gemeenteraad
 • Nevenfuncties:  voorzitter landelijke klachtencommissie VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, voor hospices en thuisvrijwilligers) 
 

Elly van der Wilk heeft als politicoloog met juridische achtergrond in de raad van toezicht als aandachtsgebieden de politiek en juridische en fiscale zaken.

Als kind verslond ik biografieën uit de Haagse bibliotheek en als middelbare scholier las ik ontelbare literatuurboeken. In mijn universitaire periodes bracht ik vele uren door in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar ook alle Handelingen van de Tweede Kamer kunnen worden ingezien. Ik genoot er iedere minuut van. Nu kan ik mijn kleinkinderen ook kennis laten maken met de vele nieuwe kanten van de bibliotheek.

— Elly

Arie van der Sar

 • Aangetreden: 2019
 • Woonplaats: 's-Gravenzande
 • Huidige functie: (gepensioneerd) financieel controller
 • Nevenfuncties: Lid Adviesraad Sociaal Domein Westland, Bestuurslid Stichting Land Art Delft (LAD), Bestuurslid ’s-Gravenzandse Korenmolen, Vrijwilliger  VITIS Welzijn (Formulierenbrigade) en Lid raad van toezicht Bibliotheek Westland

  Arie van der Sar (1956) is lid van de raad van toezicht van de bibliotheek en houdt zich bezig met het financieel-economisch management en het vastgoed van de Stichting Bibliotheek Westland.

De bibliotheek is er letterlijk voor iedereen: een informatiepunt, een vraagbaak, een ontmoetingsplaats, een studieplek…. De bibliotheek is er om kennis te delen en om kennis te vergaren; om andere culturen te leren kennen, voor een gezellig praatje of voor een serieuze bijeenkomst. De bibliotheek is niet uit onze samenleving weg te denken en vervult een grote maatschappelijke functie. De bibliotheek… daar kun je het antwoord vinden op veel vragen. En je kunt er natuurlijk ook nog gewoon een goed boek lenen…..

— Arie

Erik van de Laar

 • Aangetreden: december 2019
 • Woonplaats: Naaldwijk
 • Huidige functie: Senior Finance Manager – Coty 
 • Nevenfuncties: lid van raad van toezicht Bibliotheek Westland

Erik van de Laar (1984) is lid van de raad van toezicht en heeft de portefeuilles maatschappij, ICT en risicomanagement onder zijn hoede. Daarnaast vormt Erik met Arie van der Sar de auditcommissie, beide vanuit hun financiele expertise.

Taalvaardigheid is van essentieel belang voor participatie in de maatschappij. Voor mij persoonlijk is de bieb een plaats waar ik met veel plezier naar toega met mijn twee dochters. Ontwikkeling en leesplezier gaan hierbij hand in hand. Ik zet mij graag in voor het waarborgen dat de bieb zijn wettelijke taken kan blijven vervullen en hierbij voor alle Westlanders een leven lang leren mogelijk maakt.

— Erik

Kristel Thieme

 • Aangetreden: mei 2023
 • Woonplaats: Delft
 • Huidige functie: Eigenaar en Directeur bij New Future Lab en DigiHandig
 • Nevenfuncties: Bestuurslid bij Bedrijvenkring Schieoevers (BKS), lid van de raad van toezicht Bibliotheek Westland 

Kristel Thieme (1989) is lid van de raad van toezicht sinds mei 2023. Als ervaren ondernemer in het maatschappelijk domein, brengt Kristel kennis over organisatieontwikkeling, ondernemerschap en HRM. Aanvullend heeft ze een breed netwerk in de bibliotheeksector en het landelijke speelveld van digitale inclusie en laaggeletterdheid.

Bij de bibliotheek komen generaties samen om te groeien als mens. Hier ontwikkel je een liefde voor lezen, leer je nieuwe vaardigheden en voel je je verbonden met elkaar en onze samenleving. Van 0 tot 100 jaar: iedereen vindt in de bieb een plek. Daarmee speelt de bibliotheek een onmisbare rol in onze maatschappij. Het geeft me veel energie om bij te dragen aan de belangrijke maatschappelijke functie die Bibliotheek Westland vervult.

— Kristel