VoorleesExpress

Primair onderwijs

Logo VoorleesExpress

Sinds de zomer van 2023 werken we met de methode VoorleesExpress. Hiermee sluiten we ons aan bij een landelijk netwerk dat zich inzet voor gelijke kansen voor jonge kinderen in het onderwijs!

De afgelopen jaren hebben we Voorleesvisite uitgevoerd. Door de kennis en ervaring van het landelijke netwerk van de VoorleesExpress kunnen we nóg meer Westlandse kinderen het plezier in taal laten ontdekken!

 

Zo werkt het

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 3 tot 8 jaar die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Een gezin krijgt 20 weken begeleiding van een vrijwilliger van de bibliotheek. De vrijwilliger gaat wekelijks op bezoek bij het gezin om samen met de ouders aan de slag te gaan met taal en leesplezier. Natuurlijk door voor te lezen, maar ook door veel te praten, te zingen, te rijmen en taalspelletjes te spelen. De ouders krijgen van de vrijwilliger handvatten aangereikt, zodat ze na het traject het voorlezen kunnen voortzetten. Het Taalhuis, scholen, kinderdagverblijven en consultatiebureaus in Westland kunnen gezinnen aanmelden in overleg met de ouders/verzorgers.
Jaarlijks koppelen we zo’n 50 gezinnen en voorlezers aan elkaar.

Gezinsbrede aanpak

Steeds meer jongeren in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Daarom is het belangrijk dat laaggeletterdheid vroeg wordt voorkomen. Ouders die hun kinderen al op jonge leeftijd actief stimuleren in hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderen lezen leuker gaan vinden en meer gaan lezen. Hierdoor gaat het met deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig.

Door ouders actief bij het voorleestraject te betrekken, sluit De VoorleesExpress aan bij de inzet van de bibliotheek en de gemeente op een gezinsbrede aanpak van laaggeletterdheid.

Criteria voor deelname

  • Kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar (maximaal 2 kinderen)
  • Er is sprake van een (dreigende) taalachterstand of te weinig aanbod van de Nederlandse taal in de thuissituatie
  • Ouders doen elke week actief mee bij het voorlezen, samen lezen en de taalspelletjes
  • Er is enige basiskennis van het Nederlands bij zowel de ouders als de kinderen 
  • Aanmeldingen worden gedaan door het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de school, uiteraard in overleg met de ouders

Een gezin aanmelden?

Alleen toeleidende organisaties kunnen gezinnen aanmelden. Nog geen toeleider? Neem dan contact op met
Wendy van der Voort.

Een gezin aanmelden

Vrijwilliger worden?

Lijkt het je leuk om gezinnen met jonge kinderen te helpen met voorlezen en taal?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Aanmelden als vrijwilliger

Meer informatie?

Neem dan contact op met Wendy van der Voort van de VoorleesExpress Westland. 

📞  06 - 20269678 / 0174 - 226404 

Of stuur een mail